Strony

Juniper SRX Screen Test

Przeprowadziłem drobne testy funkcjonalności "screen" na firewallach SRX. Wykorzystałem do tego celu dobrze znane narzędzie hping (udp flood) oraz mniej znane t50 (tcp syn flood). Oczywiście hping potrafi wykonać syn flood jednak warto zapoznać się z t50, które oferuje nam sporo więcej gotowych metod "stress testów".
# hping00 --udp -p 1000000 --destport 10000 --flood 10.10.10.1

# ./t50 10.10.10.1 --flood -S --turbo
entering in flood mode...
activating turbo...
hit CTRL+C to break.
T50 5.4.0 successfully launched on Apr 10th 2012 16:09:08
W przypadku następujących ustawień opcji screen:
root@test>show security screen ids-option test 

Name                     Value
 UDP flood threshold            10000   
 TCP port scan threshold          1000000  
 TCP SYN flood attack threshold       1500    
 TCP SYN flood alarm threshold       512    
 TCP SYN flood source threshold       200    
 TCP SYN flood destination threshold    10000   
 TCP SYN flood timeout  
Tak wygląda przykładowa reakcja SRXa (w przypadku SYN flood źródłowy adres IP jest przypadkowo wygenerowany). T50 domyślnie używa losowo generowanych źródeł ataku.
Apr 10 14:06:16  RT_IDS: RT_SCREEN_TCP_DST_IP: SYN flood! destination: 10.10.10.1, zone name: untrust, interface name: ge-0/0/0.0, action: drop
Apr 10 14:06:16  RT_IDS: RT_SCREEN_TCP: SYN flood! source: 240.221.180.239:17054, destination: 10.10.10.1:30601, zone name: untrust, interface name: ge-0/0/0.0, acti
on: drop
Poniżej efekt działania widoczny w statystykach:
root@test>show security screen statistics zone untrust

IDS attack type               Statistics
 UDP flood                 1932197
 TCP port scan               1957
 TCP SYN flood               1968      
Warto wspomnieć, że większość mechanizmów screen na SRXach klasy data center (SRX3k,5k) wykonywana jest na kartach NPC. Wczesne wykrywanie prób skanowania, floodu itp. odciąża karty SPC jeszcze przed etapem tworzenie sesji. Warto więc korzystać ze wszystkich mechanizmów typu screen, filtry (stateless) nie tylko w celu zwiększenia bezpieczeństwa, ale też do poprawy wydajności całego rozwiązania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz