Strony

IPv6 gtalk

Korzystając z gtalka możemy nawet nie zauważyć, że wykorzystujemy już "produkcyjnie" IPv6. Adresy się kończą nowe nadchodzi, dowód poniżej :)
23:46:52.926231 IP6 2001:470:26:5a4:8a9f:faff:fe6e:9452.47950 > bru01m01-in-x7d.1e100.net.xmpp-client: Flags [P.], seq 992336159:992336196, ack 3156659380, win 1002, options [nop,nop,TS val 1679631 ecr 1937649984], length 37
23:46:52.987085 IP6 bru01m01-in-x7d.1e100.net.xmpp-client > 2001:470:26:5a4:8a9f:faff:fe6e:9452.47950: Flags [.], ack 37, win 1003, options [nop,nop,TS val 1937679984 ecr 1679631], length 0
I jeszcze netstat zaświadcza o ustanowionym połączeniu:
tcp6    0   0 :::22          :::*          LISTEN   -        
tcp6    0   0 ::1:631         :::*          LISTEN   -        
tcp6    0   0 2001:470:26:5a4:8:47950 2a00:1450:400c:c01:5222 ESTABLISHED 3109/telepathy-gabb

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz