Strony

NetCompiler (Java)

NetCompiler (Java) - ZIP - PDF - Jeden z projektów na przedmiot o nazwie "Języki formalne i kompilatory". Program jest pseudo kompilatorem, a w zasadzie interpreterem języka opisującego budowę sieci komputerowej. Wynikiem działania programu jest graficzny schemat sieci. Projekt ten wymagał znajomości działania analizatora leksykalnego i składniowego, a przede wszystkim umiejętności projektowania gramatyki języka. Za ogromną pomoc przy pisaniu tego projektu dziękuję Mateuszowi Grzechocińskiemu, który jest moim lokalnym guru od spraw Javy :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz