Strony

Algorytm zasłaniania obiektów.

gfxZasłanianie (C++/SDL) - ZIP - PDF - Program napisany na potrzeby drugiego projektu z grafiki komputerowej. Wykorzystałem w nim algorytm malarski z drobną modyfikacją. Niestety metoda ta nie daje 100% efektów jednak przy pewnych uproszczeniach w typie obiektów daje zadowalające wyniki. Kod pisałem w Visualu Studio Express wykorzystując biblioteki SDL i SDL_gfx, która udostępnia szereg bardzo przydatnych funkcji, które trudno było by napisać samodzielnie, tak aby pracowały z dużą wydajnością podczas wykonywania programu. Szczegóły znajdują się w sprawozdaniu w formacie pdf.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz